Tietosuojaseloste

Päivitetty 26.10.2018

1 Rekisterinpitäjä

Masku Service Oy
Maskuntie 226
21250 Masku

info@maskuservice.fi
020 757 1310

Y-tunnus: 2263792-6

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Salonen
pekka.salonen@maskuservice.fi
040 528 2268

3 Rekisterin nimi

Masku Service Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusteet

  • Keräämme tieoja yhteydenpitoa varten.
  • Kerätyt tiedot on asiakkaan itsensä ilmoittamat tai julkisista lähteistä saatuja.
  • Kerättyjä tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on asiakkaan nimi, y-tunnus, käynti ja toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä yhteyshenkilön nimi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi sähköpostiyhteydenottojen, tapaamisten, puheluiden sekä muiden mahdollisten yhteydenottojen kautta, kuten kotisivujemme lomakelähetysten kautta. Emme kuitenkaan tallenna puheluita. Voimme hankkia tietoja myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista lähteistä esimerkiksi luottotietojen tarkistamista varten. Luottotietoja emme tallenna mihinkään.

Joitakin tietoja saamme sivustomme käyttämien evästeiden kautta, jolloin esimerkiksi käyttämäsi päätelaitteen IP-osoite voi muodostaa henkilötiedon. Lue lisää sivustomme käyttämistä evästeistä »

7 Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja toistaiseksi ja poistamme ne rekisteröidyn pyynnöstä tai kun asiakassuhde on päättynyt.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei asiakkaan palvelupyynnön täyttäminen vaadi yhteystietojen antamista Masku Servicen yhteistyökumppanille.

9 Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Sivustollemme on asennettu Google Analytics -kävijäseuranta. Sen kautta kerättyjen evästeiden tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa voi sijaita EU:n/ETA:n ulkopuolella.

10 Rekisterin suojauksen perusteet

Sähköiset tiedot on suojattu salasanalla ja manuaalisesti käsiteltävät tiedot ovat lukkojen takana. Tietoihin on pääsy vain sellaisilla työntekijöillämme, jotka tarvitsevat niitä työssään (esim. laskutus ja yhteydenpito).

11 Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot ja vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot, vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse. Masku Servicellä on tarvittaessa oikeus edellyttää henkilökohtaista tapaamista, jotta henkilöllisyys voidaan varmistaa.

12 Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus myös tulla unohdetuksi eli oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisteröity voi myös kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja esimerkiksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse. Masku Servicellä on tarvittaessa oikeus edellyttää henkilökohtaista tapaamista, jotta henkilöllisyys voidaan varmistaa.